Аутор

Вељко Ћировић, дипломирани математичар за теоријску математику и примене

Запослен у Ваљевској гимназији у Ваљеву.

Председник Подружнице математичара Ваљева


Контакт: matematickiforum@gmail.com

Advertisements