Аутор

Вељко Ћировић, дипломирани математичар за теоријску математику и примене

Запослен у Ваљевској гимназији и ОШ „Сестре Илић“ у Ваљеву.

Председник Подружнице математичара Ваљева


Контакт: matematickiforum@gmail.com